White Monjita

White Monjita

Country: Argentina
Location: Entre Rios
Family: Tyrant Flycatchers (Tyrannidae)
Species: White Monjita (Xolmis irupero)
Date taken: 21/03/2023